Všeobecné aukční podmínky:


1. Pořadatelem písemné aukcen (PAC) je ing. Milan Černík (adresa pro písemný styk: P.O.Box 243, CZ-16041 Praha 6 ).

2. Prodej aukčních losů je prováděn formou písemných příkazů a to tak, aby dražený los získala nejvyšší nabídka co nejvýhodněji, tj. o jeden příhoz výše, než je druhá nejvyšší nabídka v pořadí. V případě, že na tutéž položku přijde více písemných příkazů se stejnou nabídkou, rozhoduje datum poštovního razítka.

3. Vyvolávací ceny jsou stanoveny v českých korunách. Pro internetovou verzi katalogu jsou ceny nastavené v CZK (pro českou mutaci), v US$ (pro anglickou mutaci), resp. v (pro německou mutaci). V těchto měnách lze zasílat i příkazy. Minimální navýšení činí 10 CZK, 1US$, 1 a jejich násobky. Nabídky nižší pod vyvolávací cenu nebudou akceptovány.
Při zahájení aukce je stanoven fixní kurs CZK : EUR a CZK : US$, který bude platit až do konce aukce. Nabídky se přepočítají podle tohoto pevného kursu a zaokrouhlí tak, aby odpovídaly dražební stupnici v CZK (tzn. na celé 10-tikoruny), zaokrouhleno vždy směrem nahoru.
V den uzávěrky aukce budou z výsledkové listiny vygenerované faktury pro jednotlivé klienty, a to podle podle aktuálního kursu CZK : EUR a CZK : US$.

4. Metoda případného navyšování písemných příkazů i cenového limitu je popsána v pokynech.

5. Pořadatel zásadně nesděluje žádné informace o klientech, počtu ani výši ostatních písemných příkazů.

6. Veřejná prohlídka všech nabízených losů se koná na místě a v době uvedené na úvodní straně.

7. Popis aukčních losů uveřejněných v katalogu je prováděn s co nejvyšší pečlivostí. Reklamace lze uplatňovat nejpozději do 7 dnů od převzetí zásilky, a to pouze v případě, že vada nebyla uvedena v popisu položky. Vady zřejmé z popisu, umístění známek a razítek na celistvosti, sestavy 5 a více ks celistvostí a položky označené k prohlédnutí (KVP) nelze reklamovat. Z reklamace jsou vyloučeny omyly kupujícího v čísle položky nebo v nabídnuté částce. Přiklepnuté položky jsou rozesílány na dobírku, příp. po dohodě budou připraveny k osobnímu odběru na příštím setkání SSC v Praze.

8. Katalog PAC rozesílá organizátor všem zájemcům zdarma.

9. Na úhradu režijních nákladů organizátor účtuje 15% provizi od prodávajícího a 10 % od kupujícího. Za zhotovení a zaslání černobílých fotokopií položek účtujeme 2.- Kč za položku, barevných 15.- Kč + poštovné. Pro zjednodušení administrativy tento poplatek uhraďte předem, v platných českých známkách.

10. Písemné nabídky zasílejte na adresu dle bodu 1, fax: 02-4147 0316, E-mail: icernik@volny.cz.

11. Výsledkovou listinu získají všichni účastníci aukce zdarma, příp. si ji můžete objednat u organizátora (cena 10.- Kč).

Katalogy: POFIS- Trojan (Celiny ČSR I. a II, ČSR, Č+M); ZSF - Zväz slovenských filatelistov (Slovensko), Mi - Michel (příslušný díl), Vot - Votoček-Monografie, Scott (USA) a Ascher (ostatní zámoří)
Použité zkratky:
CDV dopisnice COB obálka DR denní razítko
SR strojové razítko dofr. dofrankováno Ex- Expres
R- doporučeně dv drobná vada DV desková vada
ZT zkusmý tisk zn. známka zk. zkoušeno
PR příležitostní razítko přít. přítisk TV tisková vada
KVP kvalita k prohlédnutí
LH,PH,LD,PR levý horní, pravý horní, levý dolní, pravý dolní